Studio68Creative And Design

Studio68_Cover_Page

Studio68Creative And Design

ตกแต่งภายในหัวหิน, ตกแต่งคอนโดหัวหิน, ออกแบบบ้านหัวหิน

Studio68Creative And Design

ออกแบบบ้าน ออกแบบคอนโด ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน ตกแต่งภายในหัวหิน Architecture Design, Studio68, ออกแบบบ้าน, ออกแบบคอนโด, ออกแบบภายใน, ตกแต่งภายใน, ตกแต่งภายในหัวหิน, ออกแบบห้องนอน

Welcome to Studio68

Studio 68 is a full-service design company with the experienced and talented staff of interior designer and architect. We provide architecture,interior design,projects & exhibition management,decoration,consultancy. Our work conforms to the highest standards of craftsmanship and detail, ensuring a highly functional and beautiful structure.
เราให้บริการครบวงจรในการออกแบบครอบคลุมถึงการก่อสร้าง โดยนักออกแบบและสถาปนิกที่ชำนาญการพิเศษ บริการงานออกแบบอาคาร,ตกแต่งภายใน รวมถึงงานแสดงและโปรเจ็คต่างๆ สร้างสรรค์งานออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

Our Projects / ผลงานของเรา

Our Services/บริการของเรา

บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่งภายใน ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า พร้อมก่อสร้างครบวงจร รับเหมาก่อสร้าง งานบ้านพักอาศัย ห้องชุด รีสอร์ท สำนักงาน ร้านค้า หรือโครงการ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสงานออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม และมากด้วยประโยชน์ใช้สอย เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ดูบริการทั้งหมด

Interior Design

บริการออกแบบและตกแต่งภายในครบวงจร Free ค่าแบบ เมื่อมูลค่างาน 6 ล้านบาทขึ้นไป

มีประสบการณ์และไสตล์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ พร้อมด้วยคุณภาพเหนือมาตรฐาน

Consultancy

บริการให้คำปรึกษาในโครงการต่างๆ